Vores kunder

REFERENCER


Temadag for personalet på operationsafsnittet

Vi havde fornøjelsen af Michael Bager på en forrygende temadag for sygeplejersker og SSA ér på operationsafsnittet, Næstved sygehus. Dagens emne var, efter vores eget ønske, den anerkendende tilgang – hvordan kommer vi i gang med den og bryder med gamle mønstre?


Michael Bager evner på professionel vis at rumme og medinddrage hele personalegruppen. Han er i stand til at anvende de eksempler vi selv fortæller om fra vores hverdag og på den måde bliver det meget tydeligt og anvendeligt for os. Han bruger også gerne sig selv i sine eksempler, det gjorde os bløde i knæene og vi følte os trygge ved Micahel ved roret. Han styrede os fra det åbne hav og sikkert i havn. Ud over en flot illustreret teoretisk indførring i begrebet, blev vi introduceret for et gruppearbejde med udgangspunkt i vores egne oplevelser fra en hektisk og foranderlig hverdag på operationsafsnittet.


Vi konkluderede tiltag som til sidst blev nedskrevet, der blev aftalt ansvarlige og datoer for de forskellige tiltag. Vi havde således noget helt konkret med os hjem. Vi har efterfølgende draget nytte af dem i vores afsnit i bestræbelserne på at holde kursen.


Afdelingssygeplejerske operationsafsnittet, Næstved sygehus

Lise Sjørslev Andersen

Kollegial supervision og coaching

Efter tre personaledage med undervisning i kollegial supervision og coaching vil frivillige og personale fra Cafe Paraplyen i Haslev gerne medgive Michael Bager de bedste anbefalinger.


Michael er fantastisk til at være i øjenhøjde og formidle sin teoretiske viden på en nærværende og levende måde, så den bliver brugbar i kursisternes hverdag. Han er god til at skabe eksempler, så alle uanset baggrund kan identificere sig med dem. Michael formår at inddrage kursisternes forskelligartede kompetencer i undervisningen.


På vegne af frivillige og personale

Leder Anne Petersen

Supervision

Jeg har gennem tre år modtaget supervision hos Michael Bager med ca. en måneds mellemrum. Supervisionen har givet mig chancen for at vende problemstillinger vedrørende især de faglige relationer samt min egen motivation i forbindelse med mit arbejde, som jeg ikke har haft mulighed for at drøfte kvalificeret andre steder.


Det har været en god oplevelse, fordi jeg i supervisionen bliver lyttet til, samtidig med at jeg får udfordret mit eget perspektiv. Supervisionen har hjulpet mig med at finde de rigtige løsninger på forskellige problemer – løsninger, som jeg selv kommer frem til ved hjælp af de spørgsmål, der bliver stillet mig. Jeg vil derfor anbefale alle at afprøve denne mulighed for at arbejde målrettet med forskellige faglige som personlige problemstillinger.


Miriam Madsen

Sekretariatsleder, Unge Med Handicap

Supervision

Ventilen Danmark og Red Barnet Ungdom har brugt BAGERgAAGAARD til et vellykket kursus-forløb for organisationernes landsbestyrelser. Fokus har overordnet været, hvordan ledelse bedst praktiseres i frivillige, sociale organisationer, og hvordan det enkelte bestyrelsesmedlem igennem bestyrelsesarbejdet kan udvikle sine kompetencer – til gavn for både organisationen og det enkelte medlem selv.


Michael og Pernille har i processen introduceret bestyrelserne til forskellige arbejdsmetoder og -modeller, som bl.a. har haft til formål at optimere beslutningsgange og kvalificere beslutningerne på ledelses¬niveau. Herudover har der været fokuseret på det vigtige i organisationers sammenhængskraft ( f.eks. lokalt vs. nationalt), at kunne variere sine konkrete mødeformer samt at have blik for at trække på de personlige ressourcer, som en bestyrelses medlemmer på forhånd tager med sig ind i arbejdet.


Kursusforløbet har givet Ventilen Danmarks bestyrelse et rigtig godt grundlag for det fortsatte arbejde med at skabe bedre vilkår for socialt isolerede unge.


Lars Ploug Sørensen,

Sekretariatsleder i Ventilen Danmark, www.ventilen.dk.

Inspirationsdag for meningsheds og præster

Vejle Provsti afholdt en provstiinspirationsdag for menighedsråd og præster i provstiet. Provstiet havde ved strukturreformen i folkekirken fået ny sammensætning, og mange kendte derfor ikke hinanden. Provstiinspirationsdagen skulle tjene til, at menighedsrådsmedlemmerne kunne lære hinanden at kende og opstille muligheder for nye målsætninger for fælles indsatsområder i provstiet. Der deltog ca. 65 mennesker.


Pernille Aagaard var i stand til på forbilledlig vis at lede en formiddags arbejde med at forbedre menighedsrådenes kendskab til hinanden og ved hjælp af bl.a. projektpils-arbejde at engagere og lade deltagerne arbejde selvstændigt. Pernille Aagaard motiverede da også deltagerne til at beskrive ca. 15 forskellige forslag til fælles initiativer i provstiet. Der var derfor meget stor tilfredshed med hendes ledelse af formiddagens arbejde – så Pernille Aagaard har været medvirkende til, at det nye Vejle Provsti er kommet godt fra start.


Leif Arffmann

Provst

Pernille Aagaard

& Michael Bager

Vi har mødt mange organisatationer  og mennesker igennem vores arbejde, og alle har de hver sat et aftryk, som bæres videre i det næste arbejde vi udfører

VI HAR UDFØRT ARBEJDE FOR:

Dansk Røde Kors

Folkekirkens Nødhjælp

Frivillighedshuset Gladsaxe

Ungdommens Røde Kors

Næstved Sygehus

Red Barnet Ungdom

Ungdommens Vel

Ventilen Danmark

Center for frivilligt socialt arbejde

Ungdomskonsulenterne.dk

Africa in Touch

KFUMs sociale arbejde - Café Paraplyen

Danske Kirkers Råd

Spejdernes Lejr 2012

Kirkernes Verdensråd

DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd

Krifa

Ungdommens Naturvidenskabelige Forening

Aflastningstjenesten, Esbjerg

TPC - teologisk pædagogisk center

Center for Ungdomsforskning og Religionsvidenskab (CUR)

SR-Bistand

Klintegården, Frederikssund Menighedsrådsforeningen

V.I.P. Hair Construction

Kochs Skole, Århus

SFO - Broskolen, Slagelse

Plejehjemmet Solgaven, Næstved

Haslev Idrætsefterskole - bestyrelsen og medarbejdere

Kursus for aktiverede, Faxe Kommune igennem Café Paraplyen

Børnehøjskolen i Aarhus

Kirkens Korshær

Familieplejen Bornholm

Akademiet for Talentfulde Unge


Samt en lang række enkeltpersoner

BAGERogAAGAARD.dk


En virksomhed der siden 2005 har udviklet virksomheder, organisationer, grupper og enkeltpersoner. 

Vi er specialiseret i strategi, personlig udvikling, bestyrelsesarbejde, projekteledelse, supervision udvikling af grupper og konflikter mm.

KONTAKT OS

Vestergade 55, 8370 Hadsten

Ben Websters Vej 68, 2450 Kkb SV

mail@BAGERogAAGAARD.dk

mb@bagerogaagaard.dk

(+45) - 50 72 78 40 (Michael)

HER FINDER DU OS

 

Vi er placeret på Sjælland og i Jylland. Pernille holder til i Hadsten nord for Aarhus og Michael på Frederiksberg.


Vores åbningstider er fleksible

© Copyright. All Rights Reserved.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Godkend