Priser

OP TIL

20%

AF VORES TID GRATIS


Vores prisstruktur er åben og enkel. Vi har kørt med de samme priser de sidste 6 år.


Som en del af vores prispolitik, giver vi 20% af vores tid gratis eller til nedsat pris, til individuelle personer eller grupper, som er økonomisk trægt. Vi tror på, at alle skal have mulighed for udvikling og hjælp, og donerer derfor en del af vores tid gratis eller til nedsat pris.

VI ER ÅBNE OM VORES PRISERSUPERVISION               |     850 - 1600 kr. 

Vi tilbyder både individuelt supervision, ledelses-supervision og supervision i grupper. Vi tilbyder også debriefing i forbindelse med pludselige og voldsomme hændelser på fx botilbud, skadestuer, insitutioner mm. HALVDAGSKURSUS     |     5.500 kr.

Et halvdagskursus kan ligge spredt over dagen og varer 3-4 timer. Kurset er tilrettelagt ud fra jeres behov, og inkluderer en telefonisk forsamtale, forberedelse og køretiden. Skulle kurset ligge mere end 2 timers kørsel fra bopæl, kan tillæg forekomme. HELDAGSKURSUS        |     11.000 - 15.0000 kr.

Et heldagskursus varer op til 10 timer. Som ved halvdagskurset er kurset er tilrettelagt ud fra jeres behov, og inkluderer en telefonisk forsamtale, forberedelse og køretiden. Skulle kurset ligge mere end 2 timers kørsel fra bopæl, kan tillæg forekomme.TILPASSEDE FORLØB   |     750 - 1100 kr.

Vi vilbyder tilpassede forløb - fx strategiseminar, projektledelse, længere udviklingsforløb mm. Her kan der være behov for særlig forberedelse, som faktureres særskilt. Dette aftales som en del af opstarten af samarbejdet.


*alle vores priser er plus mons. Er du en frivillig organisation eller tilsvarende, skal du være opmærksom på, at du får ydelsen uden moms!