Projekter i praksis

PROJEKTLEDELSE &

PROJEKTSTYRING


Projektarbejdsformen er blevet en udbredt måde at løse opgaver på i det daglige, så man til stadighed kan tilpasse organisationen efter omgivelserne og tilpasse grænsefladen mel- lem de systemer, som virksomheden anser for nødvendige, og den fleksibilitet og mobilitet, som medarbejderne kræver.


Frivillige organisationer, institutioner, det offentlige, private virksomheder, studerende og enkeltpersoner arbejder alle med projekter - og vi har holdt kurser dem!


Yderligere er det blevet mere en regel end en undtagelse, at en kundeordre opleves og behandles som et projekt, det være sig salg af et nyt køkken til en kunde eller større ordrer, hvor man skræddersyer løsninger til netop dén ordre og dén kunde i den pågældende situation.


Læs på denne side om:

  • Projektledelse
  • Projektstyring
  • Etablering af et projekt
  • Projektmoller
  • Projekttyper og projektidé
  • Prejekt og innovation
  • Kommunination i projekter
  • Gode råd


PROJEKTMODELLER & -TYPER

You can use this text block to enter er description of the skills you possess within this particular service and the value it can provide to your potential customer.

PROJEKTLEDELSE OG -STYRING

Projektledelse og projektstyrng er hinandens forudsætninger. Ledelse handler om at træffe beslutninger. Styring handler mere om værktøjerne vi bruger

KOMMUNIKATION

You can use this text block to enter er description of the skills you possess within this particular service and the value it can provide to your potential customer.

PREJEKT OG INNOVATION

You can use this text block to enter er description of the skills you possess within this particular service and the value it can provide to your potential customer.

FIND FLERE ARTIKLER NEDENFOR

PROJEKTER I PRAKSIS


"Projekter i praksis" er en grundbog i projektledelse og projektstyring.


Bogen indeholder en grundig gennemgang af en række væsentlige projektmodeller- og metoder samt forskellige arbejdsredskaber.


"Projekter i praksis" henvender sig til erhvervsrettede akademiuddannelser inden for projekstyring- og ledelse.


Bogen giver dig en basisviden i emnet, og du får desuden en uundværlig indsigt i de typiske faser i et projekt. 

1.

Intro


Use this text block to fill in a description of this point on your numbered list. You can also type in some information that encourages your visitor to click the button below.

2. Projektetablering


Use this text block to fill in a description of this point on your numbered list. You can also type in some information that encourages your visitor to click the button below.

3.

Projektstyring


Use this text block to fill in a description of this point on your numbered list. You can also type in some information that encourages your visitor to click the button below.

PROJEKTKURSER

 Vi har holdt over 200 kurser i projektledelse - med og uden eksamen