Samtaler og supervision

SAMTALE & SUPERVISION

SUPERVIVISON


Supervision betyder at vejlede og rådgive. Det er ikke coaching og det er ikke terapi. Metoden er udviklet i USA og er en naturlig del af arbejdet, når man arbejder med andre mennesker. Supervision er et læringsrum, vor man som person eller gruppe går derfra, og har lært noget nyt. Supervisionen tager udgangspunkt i konkrete problemstillinger fra det fra det profesionelle liv. Emnerne der kan tages op, kan både være sager og de dynamikker/processer, der sker på en arbejdsplads. Supervision handler om at fagpersoner eller grupper får vejledning og indsigt i deres faglige arbejde.   

INDIVIDUEL SUPERVISON


Individuel supervision er, når en supervisand alene modtager supervision af en supervisor. Her er der mulighed for at gå i dybden med emner, som ikke egner sig til at dele med den store gruppe. Ofte af mere personlig karakter. Emnerne kan fortsat være fagorienteret.

GRUPPESUPERVISION


Gruppesupervision er alt fra 2 - 20 personer. Gruppen fungerer erfaringsmæssigt bedst, når der er 5 - 8 personer til stede. Men meget kan lade sig gøre. Der er mulighed for at inddrage oplæg og undervisning som en del af supervisionen.

Supervision er vejledning i fagpersonlige spørgsmål

- og ligger i feltet mellem coaching og terapi

5 gode råd inden supervision


  1. Hvad vil du gerne have ud af supervisionen? Hvilke emner har du, og hvordan kan du bruge dine kollegers input? Kom med ønsker til metoder og temaer, som du synes er vigtigt at få talt om
  2. Emnet du bringer op, skal ikke være for gennemtænkt eller færdigbehandlet i dit hoved. Supervision handler netop om at være nysgerrig og blive klogere på sig selv. Emnerne kan være store som små - fra ting du undrer dig over til "jeg sidder helt fast og kan ikke komme videre". Der er også læring i de små ting i hverdagen. Væk med præstationsangsten!
  3. Brug læringen - det gør du bedst, hvis den internaliseres i dig. Hvis du ikke kan tage den til dig, skal vi tale om emnet igen
  4. Stil krav til supervisionen - til dig selv, dine kolleger og supervisor. Og vær bevidst om, hvordan I som gruppe kan højne den faglige kvalitet og trivsel i arbejdet?
  5. Deltag aktivt i supervisionen og byd ind med det du har.